Entryform エントリーフォーム

Vietnamese

※Tư cách lưu trú
※Thời gian cư trú ở Nhật
※Quốc tịch
Tên bằng Katakana
※Họ và tên ※Giới tính
※Ngày tháng năm sinh Tuổi
Địa chỉ
Ga gần nhất
Nguyện vọng ở KTX
Có bằng lái xe hơi không
Có xe hơi riêng không
※Số điện thoại
Tên trường ※Chỉ dành cho đối tượng là học sinh
Giờ học Từ đến
Lý lịch từng đi làm Tên công ty XXX bộ phận XXX phòng
Từ năm đến năm
Lý lịch từng đi làm Tên công ty XXX bộ phận XXX phòng
Từ năm đến năm
Lý lịch từng đi làm Tên công ty XXX bộ phận XXX phòng
Từ năm đến năm
※Nguyện vọng làm việc ở khu vực nào
Thời gian có thể làm việc Từ đến
Thứ trong tuần có thể đi làm
※Chọn các thứ có thể đi làm
Ngày có thể bắt đầu đi làm
※Hội thoại
※Đọc hiểu/ Kanji
※Đọc hiểu/ Hiragana
※Đọc hiểu/ Katakana
Về việc sử dụng thông tin cá nhân
◎ Về việc sử dụng thông tin cá nhân

[1] Công ty Human-i Co., Ltd. (dưới đây gọi tắt là "Công ty chúng tôi") thu thập thông tin cá nhân cho mục đích sau đây.
- Dùng cho việc đánh giá tuyển dụng một cách phù hợp
- Dùng cho việc liên hệ liên quan đến các câu hỏi đã phát sinh tại giai đoạn tuyển chọn
- Dùng cho việc liên lạc liên quan đến việc được tuyển dụng hay không
- Dùng cho việc xác nhận nhân thân khi công bố thông tin, điều chỉnh hoặc xóa bỏ

[2] Những thông tin cá nhân đã thu thập được có thể sẽ cung cấp cho người thứ ba với những mục đích sau đây. Ngoài ra, ngoại trừ trường hợp tuân theo yêu cầu của quy định pháp luật hoặc tuân theo các thủ tục tư pháp, Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba nếu chưa nhận được sự đồng ý của bản thân người đó.
○ Đối tượng: Người đăng ký trong nghiệp vụ phái cử nhân sự và nghiệp vụ thuê ngoài
○ Mục đích cung cấp, v.v...: Có thể có trường hợp sử dụng chung thông tin cá nhân với công ty chung nhóm với Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng bảo mật nhằm cung cấp dịch vụ nhân sự như nghiệp vụ thuê ngoài, phái cử nhân sự, giới thiệu việc làm có tính phí, v.v... Các hạng mục cung cấp như sau.
- Địa chỉ liên lạc như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v... và những thông tin cá nhân khác được bản thân người đó đồng ý và ghi lên thẻ đăng ký đã cung cấp
○ Phạm vi người sử dụng chung: Grop Corporation, Gropjoy Co., Ltd.
○ Phương pháp thu thập: Thu thập từ thẻ đăng ký khi đến công ty chúng tôi đăng ký
Ngoài ra, Công ty chúng tôi đã trực tiếp thu thập thông tin cá nhân sẽ là chủ thể quản lý đối với dữ liệu cá nhân sử dụng chung.

[3] Công ty chúng tôi không ủy thác những thông tin cá nhân được giao phó ra bên ngoài.

[4] Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty chúng tôi tất cả đều là sự tự nguyện của bản thân người đó. Vì vậy, trường hợp không cung cấp thông tin mà Công ty chúng tôi yêu cầu, có thể Công ty chúng tôi sẽ không thể đánh giá tuyển dụng một cách phù hợp hoặc không thể liên lạc được.

[5] Trường hợp mong muốn công bố, điều chỉnh hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân, vui lòng gửi "Bản yêu cầu công bố thông tin, v.v..." bằng bưu điện đến cho Công ty chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, có thể xác nhận chính sách bảo mật trên website của Công ty chúng tôi hoặc liên hệ đến địa chỉ dưới đây.

[6] Chúng tôi sẽ không hỗ trợ hoàn trả lại thông tin cá nhân mà quý khách đã giao phó (thẻ đăng ký, sơ yếu lý lịch, v.v...), rất mong quý khách thông cảm.

[7] Thời gian hiệu lực của thông tin cá nhân mà quý khách đã giao phó (thẻ đăng ký, sơ yếu lý lịch, v.v...) là 1 năm kể từ ngày phỏng vấn.
Nếu quá 1 năm mà không có làm việc thực tế thì hiệu lực của việc đăng ký sẽ mất đi, quý khách cần phải nộp lại hồ sơ mới.

Nơi liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân:
Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân - Bộ phận Quản lý - Human-i Co., Ltd.
Địa chỉ: Mã bưu chính 192-0082. 9-10 Azuma-cho, Hachioji-shi, Tokyo
Điện thoại: +81-42-643-2086 (10:00~17:30 ngày làm việc trong tuần)
Email: pmr@www.human-i.co.jp

Về việc sử dụng thông tin cá nhân
pagetop