top of page
結婚式

व्यापार सामग्री

सेवाहरू

हामी मानिस मार्फत समाजमा योगदान पुर्‍याउँदा बढ्नेछौं।

एक कम्पनी हाम्रो मुख्य दर्शन हो जुन हामी एक व्यापार हुन चाहान्छौं।

यो भावना मानव आँखाको कम्पनी नाममा समावेश छ।

shutterstock_1007935567_edited.jpg

अस्थायी स्टाफिंग

shutterstock_1381707161_edited.jpg

उत्पादन आउटसोर्सिंग

pixta_47540746_L_edited_edited.jpg

नर्सिंग केयर व्यवसाय

bottom of page