top of page

GROP là gì?

GROP là gì

một nhóm công ty, tập đoàn

Công ty cổ phần GROP

背景透過.png

Grop tự hào có được sự công nhận vượt trội trong ngành điều độ và gia công phần mềm.
Chúng tôi đang phát triển outsourcing của riêng mình để phát triển nguồn nhân lực cấp cao bằng cách theo sát đội ngũ nhân viên, không chỉ thuê nhân lực, giao đúng người đúng việc, quản lý lao động, ... mà còn quan tâm đến tinh thần tại nơi làm việc ...

Công ty TNHH Grop San Serite

logo.png

Ngay cả ở tỉnh Okayama, chúng tôi đã nhanh chóng áp dụng "hệ thống công ty con đặc biệt" và tập trung vào đóng góp xã hội thông qua việc làm cho người khuyết tật. Dựa trên ý tưởng "Magokoro" trong tên công ty "Sanserite", chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách khả năng vô hạn bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan chặt chẽ đến khu vực.

img_logo01.png

Với khẩu hiệu "From Okayama to the World !!", chúng tôi mong muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua các môn thể thao dành cho người khuyết tật đồng thời tuyển dụng, đào tạo và tăng cường các vận động viên điền kinh trên xe lăn.
Và, để phổ biến các môn thể thao cho người khuyết tật, chúng tôi hướng đến việc tham gia các cuộc thi khác nhau ở Nhật Bản và nước ngoài và để lại kết quả (giành được huy chương).

một nhóm công ty, tập đoàn

・ Công ty TNHH Grop Joy ・ Công ty TNHH Grop SC ・ Công ty TNHH Sankuru ・ Công ty TNHH Auxi.
・ Công ty TNHH Seibundo ・ Công ty TNHH Thương mại Koratomi (Thượng Hải) ・ GROP (Malaysia) Sdn.Bhd.
・ Công ty TNHH GROP VIỆT NAM
・ Hefei Creation Process Technology Co., Ltd.

・ Công ty TNHH Creative

・ Công ty TNHH Grop San Serite

・ Công ty TNHH Kress

・ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo hiểm Grop.

・ Công ty TNHH Tiếp thị Grop

・ Công ty TNHH dịch vụ lao động Koratomi (Thiên Tân)

・ EASTOOL Industries Sdn.Bhd.

・ Công ty TNHH GROP (Thai Land)

Khách hàng chính

・ Benesse Corporation ・ Nippon Gore Co., Ltd. ・ Warabeya Kansai Co., Ltd. ・ Claret Chemical Co., Ltd. ・ CX Cargo Co., Ltd. ・ ASKUL LOGIST Co., Ltd.

・ Glory Ltd.

・ Swing Bakery Co., Ltd.

· Tổng công ty Panasonic

・ YKK AP Inc.

・ Công ty TNHH Royal Delica

・ Văn phòng chính phủ, v.v. (không theo thứ tự cụ thể, chức danh bị bỏ qua)

bottom of page